Πανελλήνια Πρωταθλήματα Μαθητών-Μαθητριών, ατομικό – ομαδικό